* Kleinschaligheid * Rust * Betrokkenheid *

Onze kernwaarden


Toermalijn biedt onderwijs in een kleinschalige, rustige en uitdagende (leer-)omgeving. Door het inzetten van onder andere de structuren van coöperatief leren, de leerkuil en growth mindset betrekken wij de kinderen bij hun leerproces. Doordat de kinderen leren over de wijze waarop ze leren, krijgen zij grip op het leerproces en ontstaat betrokkenheid. 

De kleinschaligheid maakt het mogelijk dat iedereen elkaar kent en (h)erkent. Saamhorigheid is de basis van waaruit wij werken; solide en betrouwbaar. Op alle niveaus in de organisatie werken wij samen. Samenwerken is zichtbaar in de lessen, binnen het team en met onze samenwerkingspartners.

Het team van Toermalijn heeft de ambitie om te investeren in ouderbetrokkenheid; samen begeleiden wij de kinderen in hun ontwikkeling. 

In ons gebouw is ook kinderopvang Happy Faces gehuisvest. We vinden het belangrijk om samen te werken aan een doorgaande lijn. De kinderen van de dagopvang en de peuters, spelen dagelijks samen met de kleuters. Het hele jaar werken wij aan hetzelfde thema's. Tijdens vieringen en activiteiten worden de kinderen van de kinderopvang uitgenodigd en delen zij mee in het plezier van de kinderen van het onderwijs. 

Om goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen werken wij ook nauw samen met onze kinderoefentherapeut, onze kindercoach, de vrijgevestigde logopediste, Centrum van Jeugd en Gezin, het samenwerkingsverband, de gemeente en het voortgezet onderwijs.