Ouderraad

De ouderraad heeft als doel, samen of in overleg met het team, activiteiten voor de kinderen te organiseren. Het gaat om activiteiten als Sinterklaas, Kerstmis, lenteontbijt, schoolfeest en groot schoolproject, maar ook om bijvoorbeeld de kinderpostzegelactie en Jantje Beton.

De ouderraad vergadert eens per zes weken. In die vergaderingen worden de activiteiten besproken en taken verdeeld. 

De vergaderingen zijn openbaar en starten om 20.00 uur.
De vergaderdata van schooljaar 2018-2019 zijn:

  • maandag 27 augustus 2018
  • maandag 8 oktober 2018
  • maandag 19 november 2018
  • maandag 7 januari 2019
  • maandag 18 februari 2019
  • maandag 1 april 2019
  • maandag 13 mei 2019
  • maandag 24 juni 2019

U vindt de data ook op de schoolkalender.
Om zoveel mogelijk andere ouders te betrekken bij het reilen en zeilen van de school wordt regelmatig hun hulp ingeroepen. Vaak loopt die oproep om hulp via de groepsouder die elke groep heeft.

De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage.Leden ouderraad
 

Voorzitter Ellen Siebes
Penningmeester Simone Koenders
Secretaris/ notulist  
Leden Esther Roels
Nalinie Horrel-Laigsingh
Wilma Hilboezem
Maaike Stobbink
Suzanne Janse van Rensburg
Pricilla Smets
Sabina Willemsen
Mellissa van Brandenburg
Vanuit team Toermalijn Karin Scholten
Laura ploegmakers 
Filmpje over onze school
Schoolgids
Maak een afspraak