Plusklas

Plusklas (en verrijkingsgroep)  op donderdagmiddag                                               

Wij willen al onze leerlingen een plek bieden waar ze zich thuis voelen, lekker in hun vel zitten, goed presteren en een aanbod krijgen waarmee ze uitgedaagd worden, leren leren en leren denken. De plusklas is een moment waarbij de meer intelligente leerlingen extra uitdaging krijgen.

Voor groep 1 t/m 3 is er een verrijkingsgroep binnen de klas. Hierin nodigen we kinderen uit waarvan we  vermoeden dat ze een ontwikkelingsvoorsprong hebben. De leerkracht wordt hierin begeleid door de plusleerkracht en heeft elke 8 weken overleg.

Voor groep 4 / 5 hebben we een verrijkingsgroep buiten de klas. In deze groep nodigen we kinderen een periode van 6 tot 8 weken uit waarvan we vermoeden dat ze een boven gemiddeld of hoogbegaafd niveau hebben, om aan te tonen of zij Plusklas-aanbod nodig hebben. Eind groep 5 wordt uiteindelijk besloten of een leerling naar de Plusklas gaat. Eenmaal in de Plusklas, blijven kinderen in deze groep tot en met groep 8. (uitzonderingen nagelaten). Deze leerlingen worden begeleid door de plusleerkracht.

Filmpje over onze school
Schoolgids
Maak een afspraak