Plusonderwijs

Plusonderwijs                                               

Wij willen al onze leerlingen een plek bieden waar ze zich thuis voelen, lekker in hun vel zitten, goed presteren en een aanbod krijgen waarmee ze uitgedaagd worden, leren leren en leren denken. Plusonderwijs is een moment waarbij de meer intelligente leerlingen extra uitdaging krijgen. Dit gebeurt in de groepen. Onze coördinator Plusonderwijs, Joyce Ypma, begeleidt de leraren in dit proces.

Schoolgids
Maak een afspraak