LeerlingenRaad

Elk jaar worden er verkiezingen gehouden onder de leerlingen. Vanaf groep 4 mogen leerlingen zich presenteren in hun eigen groep. Per groep wordt er door de leerlingen een leerling gekozen voor de LeerlingenRaad. De LeerlingenRaad overlegt 4x per jaar met de directie. Er wordt een voorzitter, secretaris en penningmeester benoemd. Onderwerpen die aan bod komen variëren van nieuwe ideeën tot aan (bestaande) regels en afspraken. Ook wordt er middels Bag2School kleding ingezameld en heeft de LeerlingenRaad een kleine kas te besteden aan speel-leermiddelen.
Schoolgids
Maak een afspraak