Team

Het team van OBS Toermalijn bestaat uit ongeveer 10 groepsleerkrachten. Deze full- en parttimers zijn het draaiende middelpunt van de school. Zij zijn verantwoordelijk voor een groep en/of andere taken en functies. Voor u als ouders zijn zij ook het eerste aanspreekpunt bij vragen, aan- en/of opmerkingen.

Intern begeleider
De intern begeleider, Janneke Guijt, heeft binnen de school de verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg. Alle groepen worden door middel van groepsplannen en groepsoverzichten in kaart gebracht evenals de specifieke onderwijsbehoefte van de leerlingen om te komen tot passend onderwijs voor alle leerlingen. Deze groepsplannen en groepsoverzichten worden gemaakt door de leerkrachten en besproken tijdens een groepsbespreking met de intern begeleider. Hierna volgen eventuele aanpassingen of een vervolggesprek in de vorm van een leerlingbespreking.
Wanneer zich stagnaties voordoen in het leerproces van een leerling zal de school eerst zelf proberen hier oplossingen voor te vinden, waarbij ouders uiteraard nauw betrokken zullen worden. Als het nodig is om een leerling verder te testen of te onderzoeken kan eventuele hulp van externen door de intern begeleider worden aangevraagd. 
Schoolgids
Maak een afspraak