Privacy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  wordt de ouders/verzorgers gevraagd om aan te geven of ze akkoord gaan met publicatie van werk gemaakt door hun kinderen en/of foto's met daarop hun kinderen. Dit formulier is te vinden onder downloads.
 
Hierbij een aantal punten waarop wij letten bij het publiceren van leerlingwerk en/of informatie:
  • Bij publicatie van leerlingenwerk en/of foto's worden geen achternamen vermeld.
  • Bij publicatie van informatie zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten.
  • Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie.
  • Bij publicatie van informatie, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de sitebeheerder deze informatie op verzoek verwijderen.
  • Publicatie van foto's en/of teksten voor andere doeleinden zijn niet toegestaan.
Schoolgids
Maak een afspraak