Veiligheid

Op OBS Toermalijn staat het lichamelijk en geestelijk welbevinden hoog in het vaandel.
Naast een plek waarin het kind zich thuis voelt en met plezier verblijft (zie onderdeel SEO), is de fysiek veilige omgeving van groot belang.

BHV 
Een aantal leerkrachten is gecertificeerd BHV-er. Jaarlijks volgen zij de herhalingscursus. Daarnaast is er minimaal één keer per jaar, in samenwerking met het BHV opleidingsinstituut een ontruimingsoefening. De gang van zaken rond deze oefening staat beschreven in het Ontruimingsplan, dat ter inzage ligt op school.
Ook controleert de brandweer jaarlijks de blusmiddelen en (brand)veiligheid in en om het schoolgebouw.

 
Schoolgids
Maak een afspraak