Sociaal emotionele ontwikkeling


Obs Toermalijn is een KiVa school.

Wat is KiVa?

KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen (groep 1 t/m groep 8). Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat.
 
Sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling
Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. Hoewel KiVa inhoudelijk vooral in zet op preventie (op het voorkomen van), kent het programma ook curatieve onderdelen waarmee problemen kunnen worden opgelost.
 
Evidence based
KiVa is oorspronkelijk in Finland ontwikkeld en effectief bevonden. Het programma is ontstaan vanuit een aantal centrale uitgangspunten (theoretische onderbouwing).  Er bestaat een groot internationaal netwerk van wetenschappers dat doorlopend onderzoek doet naar KiVa, zodat het programma nog beter en effectiever wordt.

 
Schoolgids
Maak een afspraak