ICT

ICT is niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. We spelen daar op onze school op in door kinderen te laten kennismaken en vertrouwd te maken met de verschillende gebruiks- en communicatiemogelijkheden van ICT.

ICT moet ten dienste staan van de verdere ontwikkeling van belangrijke thema's zoals omgaan met verschillen, vernieuwing van didactiek en toerusting van leerlingen.
 
Op school hebben we een netwerk van laptops en digitale schoolborden (touchscreens), die zijn aangesloten op het internet. Bij alle methodes is computergebruik voor alle leerlingen geïntegreerd. De leerlingen krijgen daarom steeds meer onderwijs op maat.

 
Schoolgids
Maak een afspraak