Wij voeren de dialoog over de kwaliteit van ons onderwijs

De MR

In de MR bespreken wij als ouders en leerkrachten alle belangrijke aangelegenheden van de school. Wij denken en beslissen mee over zaken die Obs Toermalijn aangaan en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school.

De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders.

Oudergeleding Personeelsgeleding
Greke Janssen  Petry Meurs
Solange Voots Janneke Guijt

Wij komen ongeveer éénmaal in de zes weken bijeen om te praten over zaken als het schoolplan, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid, de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, de wijze waarop ouders meehelpen op school, het zorgplan, etc. Wij bemoeien ons niet met de dagelijkse uitvoering van het onderwijs, maar als het over beleid gaat, dan hebben wij een belangrijke stem. Onze bijeenkomsten zijn overigens openbaar, dus u bent van harte welkom.

Voor heel wat beslissingen is de schoolleiding op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht eerst de MR te raadplegen. Er zijn verschillende soorten beslissingen:
  • Die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. Dit is vrijblijvend, maar geeft de MR wel de mogelijkheid om een oordeel te vormen en suggesties te doen.
  • Die waarover de MR eerst advies moet geven. De schoolleiding kan het advies naast zich neerleggen, maar dient dat wel te motiveren.
  • Die waarvoor instemming van de MR is vereist. De invloed van de MR is hier het grootst. Zonder instemming mag de schoolleiding namelijk niet aan de uitvoering beginnen.
De leerkrachten in de MR worden door het team van Obs Toermalijn afgevaardigd. De ouderleden worden door middel van een open verkiezing door de ouders gekozen voor een periode van twee jaar. Op deze wijze bepalen ouders zelf hun vertegenwoordiging in de MR.

Indien u iets wilt doorgeven of vragen aan de MR, kunt u een e-mail sturen naar mr.toermalijn@liemersnovum.nl of vul het “contactformulier MR” in. Wij zullen dan op korte termijn op uw bericht reageren.