Onze missie en visie

Betrokken en bevlogen zetten wij in op ontwikkeling 


Toermalijn is een openbare school, waar iedereen welkom is en verhalen samenkomen. Onze school is een ontmoetingsplaats van mensen met verschillende geloofs- en levensovertuigingen en waar de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting aan de basis liggen. 

In een vertrouwde en kleinschalige omgeving werken wij aan betrokkenheid; bij elkaar en de leerstof.
Wij werken en leren coöperatief met onze leerlingen. Leerlingen praten, werken samen en bewegen in het teken van de leerstof. Het versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid bij de leerling en de leraar.

Door leren zichtbaar te maken, weten de leerlingen wat ze aan het leren zijn. De leraren geven instructie en kinderen denken mee over de succescriteria die gesteld worden aan een product. Leraren en leerlingen leren feedback te geven op de gestelde succescriteria. Doordat de leerlingen weten waar ze naar toe werken en welke stappen daarvoor nodig zijn, worden ze eigenaar van hun eigen leerproces.

Van en met elkaar leren staat bij ons centraal; leerling-leerling, leerling-leraar, ouder-leraar, ouder-leraar-leerling.

 

Sámen bouwen we aan een stevige basis voor de toekomst.