Samenwerken met opvang Happy Faces


Samenwerking voor een doorgaande lijn.

 

Ons gebouw op Bergkristal delen we sinds 2015 met onze kinderopvangpartner Happy Faces. De kinderopvang heeft een baby- en een peutergroep. Sinds 2022 mag Happy Faces ook voorschoolse educatie (VE) aanbieden. Voorschoolse educatie is spelenderwijs leren op de kinderopvang.& naschoolse opvang. De meeste kinderen gaan als ze 4 jaar zijn, naar de kleutergroep van Toermalijn. De medewerkers van Toermalijn en Happy Faces werken samen aan een doorgaande leerlijn. We vinden het belangrijk dat de overgang van de peutergroep naar de kleutergroep zo soepel mogelijk verloopt.De kinderen van de kinderopvang en kleutergroep spelen elke dag samen buiten. Ook werken zij gedurende het hele jaar aan hetzelfde thema. Dit biedt de medewerkers de mogelijkheid om samen activiteiten te organiseren. Voordat een peuter naar de kleutergroep gaat, vindt er een warme overdracht plaats. Zo kan de leraar van groep 1/2 vanaf de start goed aansluiten op wat het kind nodig heeft. Ook de medewerkers van de BSO en het onderwijs zoeken elkaar op. Zo kan een medewerker van de BSO zo nodig inspelen op wat er gebeurd is op school. Samen weten we meer dan alleen.


Voor meer informatie:

https://happyfacesduiven.nl/

Kinderopvang