Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect

Ouderbetrokkenheid


Op Toermalijn vinden wij ouderbetrokkenheid belangrijk. Het is belangrijk dat ouders hun kind ondersteunen en stimuleren in de ontwikkeling. Een sterke ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het zelfvertrouwen, de motivatie en de leerprestaties van kinderen op school.
 
Door samen op te trekken en met elkaar in gesprek te gaan, werken wij samen in de begeleiding van de leerling en het afstemmen op de onderwijs- en begeleidingsbehoeften. Op Toermalijn is ouderbetrokkenheid terug te zien in de vaste gespreksmomenten met ouders en leerling. Ook betrekken wij ouders op een laagdrempelige en informele wijze bij het onderwijs; ouders ondersteunen bij activiteiten (zie oudervereniging) en ontmoeten elkaar op school tijdens activiteiten zoals vieringen en de barbecue.
 
Onze ambitie is om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Door samen met de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang deel te nemen aan het traject Thuis in taal, zetten wij hier op in. Het hart van de aanpak zijn de ouder-kind activiteiten, die tijdens een aantal inloop momenten worden georganiseerd. Alle ouders worden dan actief uitgenodigd in gesprek te gaan met hun kind. Plezier en veiligheid staan bij deze activiteiten voorop. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website
 https://aanpakthuisintaal.nl/