Samen organiseren wij leuke activiteiten voor de kinderenDe oudervereniging heeft als doel, samen of in overleg met het team, activiteiten voor de kinderen te organiseren. Het gaat om activiteiten als Sinterklaas, Kerstmis, lenteontbijt, schoolfeest en groot schoolproject, maar ook om bijvoorbeeld de kinderpostzegelactie en Jantje Beton.

De oudervereniging vergadert eens per zes weken. In die vergaderingen worden de activiteiten besproken en taken verdeeld. De vergaderingen zijn openbaar. U vindt de data op de schoolkalender van OuderPortaal.

Om zoveel mogelijk andere ouders te betrekken bij het reilen en zeilen van de school wordt regelmatig hun hulp ingeroepen. Vaak loopt die oproep om hulp via de groepsouder die elke groep heeft.

De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Wilt u uw steentje bijdragen aan het organiseren van de activiteiten op Toermalijn? U kunt dat doen door mee te helpen met de activiteiten op school. U kunt ook het ouderteam van Toermalijn komen versterken. Alle hulp is welkom!