Schooltijden, vrije dagen en activiteiten Schooltijden


OBS Toermalijn heeft met een vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat de schooltijden veranderen: elke dag van 8:30-14:00 uur.

Wanneer u iets wilt vragen of melden aan de leerkracht, bent u altijd van harte welkom. In het geval u de leerkracht graag langer wilt spreken, vragen wij u vriendelijk dit na schooltijd te doen.


Studiedagen:    
 
maandag 4 september 2023
vrijdag 26 september 2023
woensdag 29 november 2023 
woensdagmiddag 21 februari 2024
woensdag 28 februari 2024
donderdag 28 maart 2024
donderdagmiddag 4 april 2024
woensdag 19 juni 2024
vrijdag 5 juli 2024


Vakanties en vrije dagen:
Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 22 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie vrijdag 9 februari 11.30 uur t/m 18 februari 2024
Goede vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie (incl Koningsdag en Hemelvaart) 27 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaart (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2024


Activiteiten:
Driehoekgesprekken 25 t/m 28 september 2023
Schoolfotograaf 5 oktober 2023
Kinderboekenweek 2 t/m 6 oktober 2023
Voorlopig adviesgesprekken groep 8 15 t/m 19 januari 2024
Kunstweek  23 t/m 27 oktober 2023
Sinterklaas 5 december 2022
Kerst 21 december 2023
Toetsweken 15 t/m 19 januari 2024
22 t/m 26 januari 2024
29 t/m 2 februari 2024
1e rapport mee 23 februari 2024
Rapportgesprekken 26 februari t/m 1 maart 2024
Definitief adviesgesprekken groep 8 Informatie volgt nog
Verkleedfeest 9 februari 2024
Groot schoolproject 4 t/m 21 maart 2024
Verkeersexamen groep 7 27 maart 2024
Doorstroomtoets groep 8 5 t/m 9 februari 2024
Koningsspelen 26 april 2024
Schoolreisje  
Avondvierdaagse 4 t/m 7 juni 2024
Kamp groep 8 Nader te bepalen
Toetsweken 20 t/m 31 mei 2024
2e rapport mee 14 juni 2024
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 17 t/m 28 juni 2024
Pré adviesgesprekken groep 7 17 t/m 21 juni 2024
Wenmoment hele school donderdagmiddag 26 juni 2024
Musical groep 8 3 juli 2024
Eindfeest BBQ 4 juli 2024