Schooltijden

OBS Toermalijn heeft met een vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat de schooltijden veranderen: elke dag van 8:30-14:00 uur.

Wanneer u iets wilt vragen of melden aan de leerkracht, bent u altijd van harte welkom. In het geval u de leerkracht graag langer wilt spreken, vragen wij u vriendelijk dit na schooltijd te doen.


Studiedagen:    
 
vrijdag 23 september 2022
vrijdag 23 december 2022
maandag 27 februari 2023      
vrijdag 17 maart 2023
donderdag 6 april 2023
donderdag 29 juni 2023
vrijdag 14 juli 2023


Vakanties en vrije dagen:
Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 26 februari 2023
Goede vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2023


Activiteiten:
Driehoekgesprekken 26 t/m 30 september 2022
Schoolfotograaf 4 oktober 2022
Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober 2022
Voorlopig adviesgesprekken groep 8 Week 47 (21 t/m 25 november 2022)
Kunstweek  31 oktober t/m 14 oktober 2022
Sinterklaas 5 december 2022
Kerst 22 december 2022
Cito weken 23 januari t/m 3 februari 2023
1e rapport mee 16 februari 2023
Rapportgesprekken Week 9 (27 februari t/m 3 maart 2023)
Definitief adviesgesprekken groep 8 Week 7 (13 t/m 17 februari 2023)
Verkleedfeest 17 februari 2023
Groot schoolproject 6 t/m 24 maart 2023
Verkeersexamen groep 7 Nader te bepalen
Eindtoets (groep 8) 18 en 20 april 2023
Koningsspelen 21 april 2023
Schoolreisje 2 juni 2023
Avondvierdaagse 6 t/m 9 juni 2023
Kamp groep 8 Nader te bepalen
Cito weken 12 t/m 23 juni 2023
2e rapport mee 29 juni 2023
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 Week 26 (26 t/m 30 juni 2023)
Pré adviesgesprekken groep 7 26 juni 2023
Wenmoment hele school 6 juli 2023
Musical groep 8 12 juli 2023
Eindfeest BBQ 13 juli 2023